Laatste nieuws

Raamposteractie supermarkt Coop in Enter

Afgelopen januari is de voormalige EMTÉ aan de Dorpsstraat in Enter omgetoverd tot een COOP-vestiging. De eerste weken na de heropening van de winkel konden consumenten een tas met boodschappen winnen, enkel door mee te doen aan de raamposteractie. Ze moesten bij hun thuis een actieposter goed zichtbaar op hun raam plakken. Zo zijn inmiddels verschillende goed gevulde tassen uitgedeeld.

Een van de gelukkigen, die verder anoniem wil blijven, heeft de door haar gewonnen tas met boodschappen gedoneerd aan Stichting BOWIE. Hiermee gaan we een gezin in Enter vast en zeker erg blij maken. Hartelijk dank voor deze mooie geste!”

Bij de foto: Miranda ter Weele, bestuurslid van Stichting BOWIE, neemt de gewonnen boodschappen dankbaar in ontvangst.

Fiets voor scholiere

Een inwoner van Enter heeft deze hippe fiets beschikbaar gesteld aan Stichting BOWIE. We moesten er maar een goede bestemming voor zoeken, zo werd ons gevraagd.

Dat is gelukt. We konden er een schoolgaand meisje hartstikke blij mee maken. Want nu kan ze er de blits mee maken als ze naar school fietst.

Het zal maar allemaal worst wezen…

Evenals vorig jaar heeft keurslager Vincent Roetgering uit Enter voor elke ontvanger van de boodschappenmand weer een verse en een rookworst beschikbaar gesteld. Wederom een prachtig gebaar van een ondernemer die een warm hart heeft voor de mensen die het wat minder breed hebben.

Op de foto: keurslager Vincent Roetgering, geflankeerd door Miranda ter Weele en Gerard Braamhaar, bestuursleden van Stichting BOWIE.

Henk Weiden is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau

WIERDEN – Wierdenaar Henk Weiden is maandagavond 21 januari gelauwerd met een koninklijke onderscheiding; burgemeester Henk Robben mocht hem benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Aansluitend werden de bijbehorende versierselen opgespeld en kreeg Weiden een gemeend applaus van de aanwezigen.

Henk Weiden met geheel links kleindochter Bo Weiden, zijn echtgenote Riet Weiden en burgemeester Henk Robben
foto Simon Dirks

Tot het moment van het opspelden was voor Weiden niet duidelijk dat hij deze avond in het de spotlight zou worden geplaatst. In het Ontmoetingscentrum in Wierden werd namelijk gelijktijdig een vrijwilligersavond gehouden en laat Weiden nou vele vrijwillige taken vervullen, onder meer als voorzitter van Stichting Bowie Wierden-Enter. Robben maakte in zijn korte toespraak duidelijk dat ook Henk Weiden een man is die liever niet op de voorgrond treedt. “Je vindt het heel gewoon, dat je dit allemaal vrijwillig doet. Je bent een gelovig man, werkt vooral vanuit die hoek, maar die gedrevenheid zit ook in je. Je weet te verbinden en daardoor is ook Stichting Bowie sinds 2011 een groot succes geworden, want zonder Henk geen Bowie”, grapte de burgervader.

Henk Weiden is sinds 2004 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Wierden, eerst als diaken nu als ouderling. Daarnaast is hij een graag gezien persoon bij de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden. Deze stichting verleent hulp op Bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de inwoners van elke landen in het voormalige Oostblok. Henk organiseert onder andere de hulptransporten en ook is hij zelf enkele malen op eigen kosten meegereisd naar Hongarije en Roemenië. Daarnaast is hij onlangs vrijwilliger geworden bij de Zonnebloem, afdeling Wierden. Daar helpt hij bij diverse activiteiten en verricht ook verschillende hand- en spandiensten. En het kan niet gek genoeg zijn, want in de decembermaand verschijnen er ook wel eens een Sinterklaas of Kerstman die verdacht veel op Henk Weiden lijkt.
De meeste vrijwillige uren gaan echter zitten in het voorzitterschap voor Stichting Bowie. Als oprichter en voorzitter helpt hij samen met anderen om personen en huishoudens die moeite hebben hun financiën op orde te maken/houden, met behulp van een schuldhulpmaatje en huishoudens materieel te ondersteunen met boodschappenmanden. Op dit moment wordt er bij circa 45 adressen, elke veertien dagen, een boodschappenmand bezorgd ter waarde van vijftig euro. Onder deze stichting vallen de voedselbank en de schulphulpverlening in de gemeente Wierden.

“Je bent van onschatbare waarde”, vervolgde burgemeester Robben, “en ik hoor van meerderen dat het voelt alsof de zon gaat schijnen als jij verschijnt. Het is dan ook erg mooi dat juist je vijftienjarige kleindochter een brief heeft geschreven, waardoor je nu deze onderscheiding krijgt. Ze schreef ons dat jij je al jaren inzet voor onder meer Bowie en dat het heel erg leuk zou zijn wanneer je een lintje zou krijgen.”

© De Wiezer d.d. 30 januari 2019

Henk Weiden ontvangt lintje: ‘Een glimlach brengen in een zorgelijk bestaan’

Dagblad Tubantia, dinsdag 29 januari 2019

WIERDEN - Henk Weiden zet zich in voor mensen die het niet breed hebben. Hij ontving daarvoor een koninklijke onderscheiding. Met dank aan zijn kleindochter Bo.

,,Andere mensen helpen ligt mij’’, zegt Henk Weiden. En dat blijkt ook wel uit zijn curriculum vitae met vrijwilligerswerk: diaken, ouderling, ambtenaar van de burgerlijke stand, sinterklaas bij De Zonnebloem, voorzitter van de stichting Bowie en organisator van de hulptransporten naar Hongarije en Roemenië. ,,Toen ik nog voor Ter Steege Porselein in Rijssen werkte was ik al actief in de kerk. Ik ben iemand die gelooft wat er verteld wordt en ik vind dat je je medemens moet helpen. Dat laatste is tevens de rode draad in zijn leven als vrijwilliger. Hoewel de benaming vrijwilliger wellicht te weinig eer doet aan zijn inzet. Heel wat uren per week is hij actief. Het is net een baan, alleen voelt het niet zo voor hem.

Diaconiewerk

Het begon met diaconiewerk voor de Gereformeerde Kerk Wierden, waarvan hij ook twee jaar voorzitter was. In het verlengde daarvan organiseerde hij met medevrijwilligers zeker tien jaar de ouderenmiddagen en de herfsttintentochten voor ouderen. Niet veel later sloot hij zich aan bij Stichting Oost-Europa Enter-Rijssen. ,,Elk jaar ga ik mee op hulptransport richting Hongarije en Roemenië. De armoede die je daar ziet is wel een graadje erger dan bij ons. Ik ben in weeshuizen geweest waar de situatie echt schrijnend was. Dan moet je de knop omzetten, anders kun je dit werk niet doen.’’
Niet alleen andere mensen helpen zit Henk in het bloed, ook iets nieuws opzetten kan hij niet laten. Sinds drie jaar is hij ook ouderling. Niet zozeer voor het pastoraat, maar meer voor het mede opzetten van een nieuwe wijkstructuur binnen de Gereformeerde Kerk Wierden. Maar zijn grootste passie ligt nog wel bij de Stichting Financiële Begeleiding Bowie (Budget Ordenen Wierden-Enter).

Arme Kant

,,Ruim zeven jaar geleden, ik was net met pensioen, werd ik vanuit de diaconie betrokken bij de Arme Kant van Wierden. Een diaconaal platform van de rooms-katholieke kerk en alle kerken van de hervormde gemeente in Wierden en Enter. Dit kwam ook omdat de Almelose Boodschappenmand wel eens manden bezorgde in Wierden en mij belde of we dat niet beter zelf konden doen. Daar was ik het helemaal mee eens. Hier hebben we gesprekken over gevoerd binnen de Arme Kant van Wierden. In diezelfde periode werden we benaderd door Schuldhulpmaatje Nederland met de vraag of wij mee wilden doen aan de zojuist begonnen hulporganisatie voor mensen met schuldenproblemen. Dat zagen we als Arme Kant helemaal zitten. Een voorwaarde was dat één kerk voortrekker moest zijn en de andere kerken er mee moesten instemmen.’’

`We komen bij mensen thuis die veelal in een troosteloze of uitzichtloze situatie zitten`

Henk Weiden

Om dit alles op poten te zetten moest iemand de kar trekken. Henk was net met pensioen en zodoende werd hij voorzitter. Dat was het begin van Bowie. ,,Het is vooral de samenwerking met Schuldmaatjes en de Boodschappenmand, ofwel de Wierdense Boodschappenmand, die het zo succesvol maakt. We komen bij mensen thuis die veelal in een troosteloze of uitzichtloze situatie zitten. Wij brengen een glimlach in een zorgelijk bestaan. In het opzetten en runnen van de stichting Bowie lag en ligt mijn grote passie. Het is echt mijn geesteskindje. Het is prachtig om te zien dat we een niet meer weg te denken plaats hebben verworven in de Wierdense en Enters samenleving. Samen met de ongeveer 45 vrijwilligers van Bowie hebben we er een heel mooie en solide organisatie van gemaakt.”

Bescheiden

Henk Weiden werd onlangs koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is er bescheiden over. ,,Het is natuurlijk een grote eer, maar vooral wil ik deze onderscheiding opdragen aan al die vrijwilligers waar ik mee samen mocht werken in de kerk, bij Bowie en met de organisaties die ons ondersteunen.’’ Het lintje is voor de Wierdenaar extra bijzonder, omdat hij die mede te danken heeft aan zijn enige kleindochter Bo (15). Zij nam het initiatief en schreef met succes een mail aan burgemeester Henk Robben.

© Suzanne van Gaale - Dagblad Tubantia, dinsdag 29 januari 2019

‘Bijzonder dankbaar werk om te doen’

Stichting BOWIE is altijd zichtbaar geweest in de Wierdense samenleving. “We houden zelf acties: twee keer per jaar houden wij een inzamelingsactie bij supermarkten”, vertelt voorzitter Henk Weiden. “Daarnaast hebben wij ons verhaal verteld op verschillende plekken, zoals scholen en verenigingen. Het is ook een doel dat mensen aanspreekt: het is dichtbij en gaat om mede-inwoners.”

Foto: Jolien van Gaalen - BOWIE is goed zichtbaar

BOWIE is eind 2011 opgericht. “Voor die tijd was er het diaconaal platform ‘De arme kant van Wierden’. Maar zij kregen heel weinig aanvragen. Op een gegeven moment is Schuldhulpmaatje Nederland naar hen toegekomen. Ze hebben gevraagd of het platform mensen met schulden wilde begeleiden. Zij hadden diverse voorwaarden: zo moest er een aantal kerken bij betrokken zijn en moest de gemeente ondersteuning bieden. Op dat moment was Theo de Putter wethouder en hij stond er meteen achter. De gemeente ondersteunt ook de opleiding en bijscholing van de schuldhulpmaatjes. Sindsdien is Weiden betrokken bij BOWIE. “Om alles in goede banen te leiden, zocht de landelijke Schuldhulpmaatje een kartrekker, dat ben ik geworden.”

Kort daarna kregen medewerkers van de nieuwe stichting adressen van mensen met schulden en kwamen bij hen achter de voordeur. ”Daar zagen we al snel dat deze mensen meer hulp nodig hadden. In die tijd bracht de Almelose Boodschappenmand ook af en toe boodschappenpakketten naar ons dorp. Ze vonden het eigenlijk te gek voor woorden dat zij dit vanuit Almelo moesten doen. Daarom hebben de vrijwilligers gevraagd of dit niks voor ons was.”

Het doel moge duidelijk zijn: het helpen van mensen die zichzelf niet kunnen redden. ‘Het overgrote deel van deze groep heeft geen schuld aan de moeilijke situatie waarin zij zich bevinden, door allerlei verschillende omstandigheden is dit zo gekomen. Er zijn veel eenoudergezinnen met kinderen bij.”

“Het is bijzonder dankbaar werk om te doen: het helpen van mensen die in de problemen zitten. Mensen zijn dankbaar dat ze geholpen worden. Het mooiste is als mensen weer zelfredzaam worden door onze hulp. Als BOWIE leveren wij een grote bijdrage aan de armoedebestrijding in de gemeente.” Het aantal mensen dat de stichting helpt wisselt vaak. “In de loop der jaren hebben we zeker op 75 adressen hulp gegeven met onze schuldhulpmaatjes of met de boodschappenmand. Het aantal gezinnen varieert nogal. Als iemand een boodschappenmand aanvraagt wordt er altijd een intakegesprek gehouden om te zien of het gezin aan de voorwaarden van Bowie beantwoordt. Elk half jaar, of zoveel eerder [als nodig is], wordt gecontroleerd of het gezinsinkomen hieraan nog voldoet. De stichting draait op 45 vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten. Dit zijn de bestuursleden, schuldhulpmaatjes, inkopers, inpakkers en bezorgers van de boodschappenmanden.”

BOWIE werkt ook samen met diverse stichtingen. Een daarvan is de Stichting Jarige Job die een verjaardag box geven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. “Hierin zitten een cadeautje, slingers en traktaties voor op school, wat anders niet zou kunnen omdat er geen geld is. Daarnaast is er nog de Roetgerink Foundation uit Enter waarop wij een beroep kunnen doen voor bijvoorbeeld een laptop of fiets voor kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan. Deze kinderen van twaalf tot achttien jaar krijgen van de Foundation op hun verjaardag een rijk gevulde mand met lekkers.”

De opslag aan de Industrieweg is beschikbaar gesteld door de heer Jo Teunissen van de Teunissen Holding. De stichting van een grote werkgever heeft de inrichting gesponsord. “Voor dringende huishoudelijke zaken kunnen we ook bij hen terecht. Bijvoorbeeld voor een matras of wasmachine. Stichting Vang je Droom heeft voor een paar gezinnen met kinderen gezorgd voor een onvergetelijke vakantie. Anderen gingen naar een dierentuin of ander evenement. Daarnaast worden we gesteund door talrijke andere organisaties zoals Rotary, Lions, werkgeverskring, kerken, et cetera. Ook mogen we veel particulieren tot onze donateurs rekenen.”

De hulpvragen die de stichting krijgt komen van de mensen direct, maar meestal van de maatschappelijke organisaties. Belangrijk hierin is Wijksaam van de gemeente Wierden.

© Jolien van Gaalen - De Driehoek d.d. 29 januari 2019

Harmonie Sint-Jan haalt 520,- euro op voor Stichting Bowie

WIERDEN – Harmonie Sint-Jan uit Wierden heeft op zondag 27 januari haar traditionele nieuwjaarsconcert in de kerk Sint-Jan de Doper verzorgd. De opbrengst van maar liefst een dikke €520,- gaat naar de stichting Bowie.

Het concert werd verzorgd door de jeugdleden van de vereniging. Zowel het C-orkest onder leiding van Esther Baas als het B-orkest onder leiding van Remco van Viersen hebben van zich laten horen. Tevens hebben de slagwerkgroep onder leiding van Marcel van Nieuwland en de AMV-groep onder leiding van Leonie van Viersen hun muzikale bijdrage geleverd. Aan het eind van het concert hebben de beide jeugdorkesten gezamenlijk afgesloten met de Radetzkymars. Omdat de vereniging over een uitzonderlijk groot aantal jeugdleden beschikt, was het podium te klein om iedereen een zit plek te geven.
Zoals inmiddels traditie is geworden, is er aan dit concert een goed doel verbonden. De opbrengst van het concert gaat dit jaar naar de Stichting Bowie.

Bron: De Driehoek, maandag 28 januari 2019

Voorzitter Henk Weiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wierden, 21 januari 2019 - ‘Initiator, organisator en inspirator’. Dat waren de woorden die burgemeester Henk Robben uitsprak, toen hij een karakterschets van Henk Weiden gaf. ´En een doorzetter bovendien´, voegde hij eraan toe. ‘Tja, dat klopt helemaal. Want eerlijk is eerlijk: zonder Henk Weiden geen BOWIE’. Zijn benoeming door de koning tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau was dan ook dubbel en dwars verdiend.

Bij de foto: Kleindochter Bo Weiden, Riet Weiden, Henk Weiden en burgemeester Henk Robben

Eigenlijk schoten de burgemeester woorden te kort om Henks verdiensten als vrijwilliger op te sommen. Want dat zijn er nogal wat. Voor de Gereformeerde kerk in Wierden was hij vanaf 2004 onder andere diaken en voorzitter van de taakgroep Diaconie. Nu is hij daar ouderling. In 2011 behoorde hij tot de oprichters van Stichting BOWIE, waar hij meteen voorzitter van werd. Sinds 2012 is hij betrokken bij Stichting Oost-Europa Enter-Rijssen-Wierden, waar hij samen met anderen de hulptransporten naar Hongarije en Roemenië voor organiseert en uitvoert. Ook de afdeling Wierden van de Zonnebloem mag van zijn hulp en inzet genieten. Sinds kort speelt hij in december de Goedheiligman voor de gasten van deze organisatie. En wat hier zeker niet onvermeld mag blijven is, dat Henk Weiden jarenlang in Wierden onbezoldigd trouwambtenaar geweest is. Met zijn welluidende stem en zijn niet geringe gevoel voor humor heeft hij heel wat stellen een onvergetelijke trouwdag bezorgd. ‘Als Henk het woord nam, begon de zon te schijnen’.
Het opspelden van de versierselen die behoren bij de koninklijke onderscheiding vond plaats tijdens de traditionele vrijwilligersavond van Stichting BOWIE, die elk jaar in het Ontmoetingscentrum gehouden wordt, met een terugblik op het verleden en een vooruitblik naar de toekomst. Na het openingswoord door de voorzitter konden de vrijwilligers van Stichting BOWIE, dankzij een wel heel erg royale donatie van Stichting Mensen voor Mensen, hun hart ophalen aan een overvloedig en overheerlijk stamppotbuffet, met een coupe slagroomijs na..

Bij de foto: Henk Lammers van het Ontmoetingscentrum treft de laatste toebereidselen voor het stamppotbuffet

Daarna begonnen de toespraken. Eerst Henk Weiden, toen coördinator Jaap Krikke over schuldhulpmaatje en daarna weer Henk Weiden over de boodschappenmand. Toen hij uitgesproken was wilde hij het woord overgeven aan…, tja, wie zal het zeggen? Want naast burgemeester Henk Robben was ook wethouder Eric Braamhaar namens het college van B&W aanwezig.

Bij de foto: Jaap Krikke, coördinator van de schuldhulpmaatjes, krijgt alle aandacht

Maar al snel werd duidelijk, dat de burgemeester iets wilde zeggen. Henk Weiden wist toen nog niet wat hem te wachten stond. Maar toen de deuren naar de gang opengingen en de hele meute van familieleden en vrienden naar binnen kwam lopen, viel het kwartje eindelijk… En wat nou het mooiste is… het lintje is aangevraagd door Bo, zijn enige en liefste kleindochter. Die vond namelijk, dat haar opa ook wel eens in het zonnetje gezet mocht worden.

Kerstontbijt Roetgerink groot succes voor BOWIE

Op maandagmorgen 24 december 2018 vond bij café en zalencentrum de Kröl in Enter in alle vroegte het traditionele kerstontbijt plaats voor het personeel van Roetgerink Mode en Schoenen. Aan de medewerkers was van tevoren gevraagd om levensmiddelen mee te brengen voor een goed doel en evenals vorig jaar was de boodschappenmand van Stichting BOWIE hiervoor uitgekozen. En weer was het resultaat overweldigend.

Bij de foto: De opbrengst van het kerstontbijt:

Een paar uur later mochten voorzitter Henk Weiden en coördinator Harry Otten met twee auto’s de dozen en kratten met boodschappen in Enter komen ophalen. Zo konden de schappen in de opslag aan de Industrieweg weer behoorlijk met allerlei lekkere dingen gevuld worden. Beste medewerkers van Roetgerink, heel hartelijk bedankt voor deze prachtige actie!

Met Uniek Bedrijfsmakelaars naar FC Twente

Enter, december 2018 - Uniek Bedrijfsmakelaars uit Enter hebben aan Stichting BOWIE een paar kaartjes beschikbaar gesteld voor het bezoeken van een thuiswedstrijd van FC Twente. Ze vroegen ons, of we nog een paar jongens in ons bestand hadden die van voetballen hielden.

Bij de foto: Zie de daar nou toch eens zitten met z´n tweeën… super toch!

Nou, dat was dus niet zo moeilijk. Resultaat was, dat twee jongens uit Enter, samen met hun moeders, onlangs een vipbehandeling hebben ondergaan in de Grolsch Veste. Voor de wedstrijd werden ze in de skybox onthaald op een etentje. En ze kregen ook allebei nog een voetbalshirt en een wedstrijdbal met het logo van FC Twente.

Bij de foto: Samen aan de bal…

Na afloop kregen we het volgende e-mailtje van een van de moeders: Super bedankt dat wij de kaarten hebben gekregen voor FC Twente! De jongens, en wij ook natuurlijk, hebben het echt supermooi gehad!! Hele leuke cadeaus hebben ze gekregen!! Zouden jullie de mensen van Uniek Bedrijfsmakelaars ook super willen bedanken? We hebben echt genoten!

Stichting De Welle doneert boodschappen aan Bowie

Wierden – Gedurende de maand december hebben collega’s en een aantal vrijwilligers van Stichting De Welle zich bezig gehouden met de omgekeerde adventskalender. Een concept wat ontstaan is om van de decembermaand weer een tijd van bezinning te maken. Bewust stil staan bij wat je hebt en wat je kunt missen en dit te schenken aan het goede doel.

Foto: Kitty van der Steege.

Het goede doel was deze keer Stichting Bowie. Iedere veertien dagen delen zij zo’n veertig boodschappenmanden uit in de gemeente Wierden aan mensen die zelf weinig te besteden hebben. De manden worden gevuld met een standaardlijstje van producten, deels gedoneerd en deels gekocht. Gewapend met dit lijstje zijn medewerkers van De Welle gaan verzamelen. Het resultaat: twee goed gevulde dozen voor Stichting Bowie en een goede bewustwording voor het team van De Welle.

Bron: De Wiezer d.d. 9 januari 2019

Enter Doel Live 2018: bijna 32.0000 euro voor acht lokale goede doelen

ENTER – Ongekend en haast ongelofelijk. Dat zijn de woorden die passen bij EDLive 2018. Het was de vuurdoop van een nieuw, lokaal initiatief in het dorp Enter. Het doel was om tijdens zestig uur live radio en televisie zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een aantal goede doelen die zijn verbonden aan Enter. In eerste instantie spraken de initiatiefnemers over twee, misschien drie doelen die steun zouden krijgen. De verwachtingen werden meermalen overtroffen, want acht goede doelen zien een flinke duit tegemoet.

Bij de foto: Het was een gekkenhuis tijdens Edlive 2018. In totaal is 31.628,11 euro opgehaald voor acht goede doelen.
Foto: Simon Dirks.

Op zondagavond 23 december houdt de organisatie trots een cheque omhoog waarop met dikke letters 31.628,11 euro staat geschreven. Dat is het totaalbedrag dat een klein groepje enthousiastelingen bij elkaar heeft weten te krijgen dankzij EDLive. Daarmee is het overduidelijk, de vuurdoop van dit nieuwe evenement is geslaagd en het dorp Enter heeft er een nieuw, vierjaarlijks evenement bij. “We hebben al eens in de vier jaar de Enterse Dagen, maar we wilde die vier jaar daar tussen doorbreken met een nieuw evenement, zo is EDLive ontstaan”, aldus de organisatoren, waaronder Gerard Libbers, Daan Visser en Gijs Hakkert
Het plan werd in zo'n anderhalf jaar tijd vormgegeven en met name de laatste weken werd er hard aan het draaiboek gewerkt. Tig sponsoren zijn benaderd en die hebben gul gegeven, evenals bewoners die door middel van een verzoekplaatje tijdens EDLive zelf ook een donatie mochten doen voor de goede doelen. Behalve dat er alleen plaatjes werden gedraaid vanuit de tijdelijk ingerichte studio in een tent voor Café de Kröl, was er voor de bewoners een amusante Noaberquiz op de zaterdagmiddag en gedurende de zestig uitzenduren ook een bingo. Elk uur werd via de radio een nieuw bingonummer bekend gemaakt. Het evenement werd op zondag afgesloten met een veiling die ook honderden euro's in het laatje heeft gebracht. Aansluitend barstte De Kröl uit de voegen tijdens een gezellig eindfeest dat tot na twaalf uur duurde.

Bij de foto: Eén van de DJ’s tijdens Edlive, Daan Visser.
Foto: Simon Dirks.

Elk goed doel mag rekenen op een prachtige bijdrage dankzij de steun van sponsoren en inwoners. Daardoor kunnen alle wensen ingewilligd worden. De Reggeboog in Enter, een woonzorglocatie voor mensen met een beperking mag rekenen op 3.500 euro en krijgt daarmee het meeste. Voor dit bedrag kan de tuin bij het complex opnieuw worden ingericht. Ook Stichting Bowie krijgt 3.100 euro, dat gebruikt wordt voor invulling van de boodschappenmanden voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook de Oranjevereniging Enter krijgt drieduizend euro. Dit geld wordt gebruikt om tijdens Koningsdag gratis attracties aan te bieden voor de jeugd. Daarnaast kunnen de leden van Jong Nederland dit jaar een klimtoren realiseren dankzij tweeduizend euro van EDLive. Ten slotte hebben ook Sint in Enter (tweeduizend euro), de Reggevaart (vijftienhonderd euro), Stichting Lichtjesavond (vijftienhonderd euro) en volleybalvereniging Holyoke (duizend euro) gekregen.
Nagenoeg het gehele dorp leefde mee met de radiomakers en in menig woonkamer of werkplek stond de radio of tv afgestemd op EDLive. Terugkijkend op deze eerste editie kan alleen maar gesteld worden dat alle verwachtingen zijn overtroffen. Zoals het er nu naar uit ziet wordt in 2022 wederom EDLive georganiseerd, maar eerst zijn er de reguliere Enterse Dagen in 2020.

Bron: De Wiezer d.d. 2 januari 2019

Waardebonnen van de Roetgerink Foundation

17 december 2018 – Van de Roetgerink Foundation is vandaag het mooie bericht ontvangen, dat alle ontvangers van de boodschappenmand ook dit jaar weer op kosten van deze stichting met Kerstmis verrast zullen worden met twee waardebonnen van € 25 elk om te besteden bij de bakker en de slager. Zo komt er met de feestdagen toch wat lekkers op tafel. Heel hartelijk bedankt voor deze prachtige geste.

De Roetgerink Foundation is het maatschappelijke hart van Roetgerink Mode en Schoenen in Enter. De stichting ondersteunt en sponsort initiatieven en goede doelen in de regio, in het bijzonder kleinschalige projecten ten behoeve van hulpbehoevende gezinnen in en rondom Enter. Zo stimuleert ze op een respectvolle manier verbondenheid door betrokkenheid, sympathie en levensvaardigheden positief te beïnvloeden.

Stichting BOWIE op de kerstmarkt in Wierden

Zaterdag 15 december 2018 is in Wierden de traditionele kerstmarkt gehouden. Ondanks de ijzige koude en de wat minder gunstige locatie werd de kraam van Stichting BOWIE druk bezocht. Evenals in voorgaande jaren konden de bezoekers daar de prijs van een of meer boodschappenmanden raden. Er was veel animo om een gokje te wagen. Zelfs de kerstman kwam even in hoogsteigen persoon een kijkje nemen.

Voor deze gelegenheid hadden drie verschillende supermarkten een gevarieerd pakket aan boodschappen samengesteld.
Bij Albert Heijn moest daar € 30,71 voor worden betaald, bij de Coop € 35,97 en bij de Jumbo was dat € 44,33.
Hoewel niemand een bedrag goed wist te raden, kwamen sommige bezoekers er toch wel heel dicht bij in de buurt: bij het pakket van Albert Heijn was € 31,35 er het dichtst bij, bij de Coop € 35,65 en bij de Jumbo was dat € 44,63.

Het raadspelletje heeft voor Stichting BOWIE uiteindelijk het mooie bedrag van € 255 opgebracht. Hier kunnen weer heel wat gezinnen mee geholpen worden. Iedereen hartelijk bedankt hiervoor!

Na afloop van de kerstmarkt hadden de Lions en de Rotary, organisatoren van de kerstmarkt, nog een leuke verrassing voor Stichting BOWIE in petto. Door de barre weersomstandigheden was hun de verkoop van broodjes hamburger enigszins tegengevallen. Vervolgens hebben ze de overgebleven zakken broodjes, dozen hamburgers en netjes uien aan de Boodschappenmand geschonken. Daar zijn we erg blij mee, want daar kunnen weer veel gezinnen mee geholpen worden.

Samen voor de Boodschappenmand!

Begin december 2018 heeft RTV Oost weer de jaarlijkse inzamelingsactie gehouden van boodschappen voor de voedselbanken in Overijssel. Veel supermarkten hebben hieraan meegedaan. De bezoekers van deze winkels werd gevraagd een deel van hun boodschappen af te staan voor het goede doel.

In Enter hebben Albert Heijn en EMTÉ hun medewerking aan deze actie verleend. In Wierden waren dat Albert Heijn en Jumbo. Daar heeft Stichting BOWIE onder het winkelend publiek geen boodschappen maar geld ingezameld, met de bedoeling daar later zelf gesorteerde levensmiddelen mee te kopen voor de Boodschappenmand.

Het eindresultaat was wederom in één woord FANTASTISCH.
Volgens de laatste stand heeft de actie in totaal ruim € 5.250 opgebracht.

Het was weer eens hartverwarmend te mogen ervaren, dat zoveel mensen zo massaal en zo gul wilden geven voor het goede doel. Iedereen bedankt! Ook de inzet van alle vrijwilligers was bewonderenswaardig. Zonder hun hulp zou deze actie niet geslaagd zijn.
Dus voor iedereen die meegeholpen heeft: weet, dat je bedankt bent!

Katrin Puusepp neemt Wierdense warmte mee terug naar Estland

WIERDEN – Katrin Puusepp kwam in juli 2015 vanwege het werk van haar echtgenoot in Wierden, maar nu ongeveer 3,5 jaar later vertrekt ze weer naar haar geboorteland Estland. Enigszins met gemengde gevoelens, zo bekent ze. Want Katrin is verheugd dat ze weer terug kan naar het land waar haar hart ligt, maar het warme bad waarin ze in Wierden terecht kwam gaat ze missen. Afgelopen week nam ze officieel afscheid van drie locaties waar ze vrijwilligerswerk heeft verzet: de Wereldwinkel Wierden, Stichting Bowie en woonzorgcomplex De Botterhof.

In bijna vloeiend Nederlands weet Katrin zich prima te redden. “Ik vind het belangrijk om de taal te kunnen spreken en begrijpen”, verklaart ze. “Het was voor mij echt een openbaring toen ik op straat kon verstaan wat mensen zeggen, wow!” Spreken en verstaan gaan Katrin goed af, schrijven blijft pittig. “Nederlands is een moeilijke taal; de grammatica en zinsopbouw is anders dan in het Engels of Estlands.”

Katrin Puusepp heeft afgelopen donderdag voor de laatste maal kratjes met boodschappen ingepakt voor Stichting Bowie.

Deze foto is genomen door Simon Dirks.

In juli 2015 kwam Katrin samen met haar man in Wierden terecht. In Estland zijn beiden werkzaam in de militaire sector; maar in Nederland ging Katrin zich op vrijwillige basis inzetten terwijl haar man in Aadorp op het voormalige Navo-depot aan de slag ging als monteur voor militair materieel. “Ik wilde mijn tijd nuttig besteden, thuis zitten leek me helemaal niks. Ik leerde Bert Evers kennen, hij was mijn taalcoach. Hij bracht me ook in contact met onder meer de Wereldwinkel en kringloopwinkel 2Switch. Later ben ik ook voor Bowie gaan werken, het inpakken van boodschappen. Hierdoor heb ik de Nederlandse taal goed geleerd en voel ik me hier in Wierden thuis. Ik heb in die 3,5 jaar veel mensen leren kennen.”

Het vrijwilligerswerk heeft haar veel voldoening gegeven. In de Wereldwinkel en de kringloopwinkel heeft Katrin met veel plezier de klanten geholpen en bij de Botterhof ging ze wekelijks op vrijdag met rolstoelgebonden bewoners een wandeling maken. Voor stichting Bowie was ze sinds het voorjaar van 2017 actief om samen met andere vrijwilligers boodschappenmanden in te pakken. Afgelopen donderdag 6 december kreeg ze daar twee Enterse klompen en een pakket met allerlei lekkernijen voor haar tomeloze inzet. Katrin had op haar beurt voor de vrijwilligers een smakelijke cheesecake gebakken.

Bron: De Wiezer d.d. 12 december 2018

Een zoet afscheid

WIERDEN – Na ruim drie jaar neemt Katrin Puusepp (met blauwpaarse sjaal) binnenkort afscheid van Nederland. En van de stichting BOWIE, waarvoor ze als vrijwilliger boodschappenmanden inpakt. Samen met haar man is ze vanuit Estland hiernaartoe gekomen vanwege zijn werk, dat er nu bijna opzit.

Foto: Jolien van Gaalen.

Na het inpakken van alle manden hebben de overige vrijwilligers afscheid genomen van Karin, die voor de gelegenheid cheesecake met bosbessen had gebakken.

Bron: De Driehoek d.d. 11 december 2018

Ook stichting Bowie krijgt cheque van stichting Mensen voor Mensen

Meerdere goede doelen uit onze omgeving mochten op 27 november jl. een cheque in ontvangst nemen van Mensen voor Mensen.

Ook Stichting Bowie kreeg een cheque van € 5000 uitgereikt. Stichting Mensen voor Mensen heeft als doel kansen te beiden aan mensen die buiten hun schuld in moeilijke situaties zijn beland en het verzachten van het leed waarin ze moeten leven. Dit jaar zijn dertien instanties verblijd met een mooi bedrag. De burgemeesters van Almelo, Wierden en Twenterand zijn de ambassadeurs van deze stichting. Zij dragen verenigingen en instellingen voor om voor een bijdrage van stichting Mensen voor Mensen in aanmerking te komen.

Op de foto: Magda Evers van Marquette Detachering en Henk Weiden en Mieke Stegeman van de stichting BOWIE.

Stichting Mensen voor Mensen is opgericht door Magda en Hans Evers van Marquette Detachering. Zij houden om de twee jaar een ´illegale haringparty´ waar ondernemers uit de omgeving op een of meer vaatjes nieuwe haring kunnen bieden. Elke handopsteking kost geld en wie het vaakst de hand opsteekt betaalt het meest en krijgt zo het vaatje haring. Daarnaast worden bij opbod allerlei speciale dingen van bekende streekgenoten verkocht. De veiling heeft afgelopen jaar € 130.000 opgebracht. Mooi dat ondernemers oog hebben voor vrijwilligersorganisaties die mensen helpen die het moeilijk hebben.

Met Magda en Hans Evers hebben we overlegd om alle ontvangers van de boodschappenmand een extraatje te geven rondom de kerstdagen. Zij vonden het bovendien een goede zaak om, na de zeven jaar dat Stichting BOWIE nu bestaat, ook iets extra te doen voor de vrijwilligers van Bowie, als blijk van waardering voor hun inzet. Dat gaat gebeuren op de jaarlijkse vrijwilligersavond in januari a.s. Het spreekt voor zich, dat we heel blij zijn met deze ruimhartige gift.

Station KPN koopt producten voor boodschappenmand Bowie

WIERDEN – In een ruimte van café Tante Ell in Wierden zijn vorige week 43 dozen volgepakt met boodschappen voor de actie Boodschappenmand van Stichting Bowie. Dankzij een flinke bijdrage van Station KPN uit Wierden, aangevuld door Albert Heijn in Wierden, kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben, de feestelijke decembermaand iets makkelijker doorkomen.

Op de foto: Antoon Grooten, Ellen Egberts en Herman Egberts van Station KPN.

Elk jaar wordt een groot deel van de opbrengst van het tentfeest tijdens Sunte Mart'n gedoneerd aan goede doelen. Dit jaar zijn de medewerkers en cliënten van verschillende zorgboerderijen (zij kregen onlangs een uitgebreid buffet bij Tolplas Horeca) én Stichting Bowie uitverkoren.

Bron: De Wiezer d.d. 5 december 2018

Duizend euro voor Stichting Bowie dankzij voedselactie Wereldwinkel

Wierden – Rondom Wereldvoedseldag heeft Wereldwinkel Wierden dit jaar meerdere acties op touw gezet. In Zalencentrum Het Anker genoten ruim honderd gasten van een buffet dat grotendeels was samengesteld met FairTrade producten. Daarnaast heeft Bakkerij Meinders een speciaal broodje gebakken en verkocht en kon ook bij Crumz een FairTrade broodje genuttigd worden. Gasten van restaurants De IJzeren Pot en de Oale Marckt konden een maand lang een speciaal FairTrade menu kiezen.

Al deze ondernemers hebben een deel van de opbrengst van deze speciale producten en menu’s opzij gezet. Dankzij een extra donatie van de Wereldwinkel is de teller op duizend euro gekomen. Dit bedrag komt ten goede aan de ‘Boodschappenmand’ van Stichting Bowie; dit zijn boodschappen voor mensen die het financieel lastig hebben.

Bron: De Wiezer, woensdag 28 november 2018

Katrin Puusepp, bedankt en vaarwel!

Drie en een half jaar is ze nu in ons land en binnenkort keert ze weer terug naar haar geboorteland. Ze is destijds samen met haar man vanuit Estland naar Nederland gekomen. Die moest hier voor zijn werk naartoe. Al die tijd mocht ze niet werken in een betaalde baan. Maar ze kon wel als vrijwilliger aan de slag. En dat heeft ze dan ook gedaan, eerst bij Kringloopwinkel 2Switch en later bij Stichting BOWIE. Tussendoor hielp ze ook nog in de Wereldwinkel en bij de Botterhof.

Katrin wilde ook graag ‘as much as possible’ onze taal leren. Daarom ging ze ook op Nederlandse les. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar het meest heeft ze toch wel in de praktijk geleerd, met als resultaat, dat ze nu een aardig woordje Twents spreekt.

Voor haar man zit het werk in Nederland er bijna op. Eind december keren ze dan ook weer samen huiswaarts. Dit vertrek zal niet zonder enige weemoed zijn, want Katrin is erg van het mooie Twente gaan houden en de aardige mensen die er wonen. Ze is dan ook vast van plan, zegt ze, hier nog eens voor een vakantie terug te komen.

Stichting BOWIE wil Katrin graag heel hartelijk bedanken voor al haar hulp bij het inpakken van de boodschappenmand. Op 6 december a.s. wordt, onder het genot van een hapje en een drankje, afscheid van haar genomen in de opslagruimte aan de Industrieweg 9B te Wierden.

O, kom er eens kijken…

Ja, daar sta je dan wel even van te kijken! Wat een prachtig gebaar van de Roetgerink Foundation, het maatschappelijke hart van Roetgerink Mode en Schoenen te Enter. Dankzij de goedertierenheid van deze organisatie kan Stichting BOWIE dit jaar zo’n achttien kinderen in Enter en Wierden blij maken met een sinterklaascadeau.

Zonder deze hulp zouden ze vast en zeker door de goedheiligman moeten worden overgeslagen.

Alle kinderen worden nu verrast met een cadeau dat aansluit bij hun leeftijd en wensen. Sinterklaas, heel hartelijk bedankt!

Dankdag in de Gereformeerde kerk Wierden

Woensdag 7 november 2018 was 'Dankdag voor Gewas en Arbeid’. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. De kerkgangers van de Gereformeerde kerk in Wierden hebben deze dag wel een heel bijzonder tintje gegeven. Met boodschappentassen vol levensmiddelen zijn ze ter kerke gegaan. Ze gaven hiermee gehoor aan een oproep om een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in Wierden. Op onderstaande foto is de opbrengst van deze actie te zien.

Stichting BOWIE heeft de boodschappen maar al te graag in ontvangst genomen. Hartelijk dan hiervoor.

Donatie voor Stichting Bowie dankzij loterij Wijksaamfestival

Wierden – Dankzij de lotenverkoop, opgezet door de bewoners van de wijkteams, op vrijdag 5 oktober tijdens het Wijksaamfestival kan Stichting Bowie de bankrekening weer spekken met 250 euro.

“Er zijn veel loten verkocht, het festival was sowieso een groot succes”, aldus Yvonne Vonkeman, Anneke Baan en Marieke Huiskes. Ze zijn de drijvende krachten achter het festival.

Op de foto Yvonne Vonkeman, Anneke Baan en Marieke Huiskes met voorzitter Henk Weiden met de cheque.

Het geld komt ten goede aan het project ‘Boodschappenmand”. Inwoners die in een dusdanig penibele financiële situatie verkeren krijgen met regelmaat een volle boodschappenmand toegeschoven vanuit Stichting Bowie. Henk Weiden van Stichting Bowie mocht de cheque in ontvangst nemen. De werkgroep van het Wijksaamfestival heeft het doel uitgekozen.

Bron: De Wiezer, woensdag 24 oktober 2018

Ook kleine beetjes helpen…!

Vrijdag 5 oktober vond in het gemeentehuis van Wierden het Wijksaamfestival plaats. Bezoekers konden er onder andere informatie krijgen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De dag erna kreeg de Stichting BOWIE onverwachts bezoek van Jolande, kapster bij zorg- en verpleeginstellingen van Carintreggeland en ZorgAccent. Tijdens het festival heeft ze mensen gekapt en de opbrengst was voor de boodschappenmand. Dat geld, in totaal twintig euro, kwam ze persoonlijk brengen. Ze vond het zelf niet al te veel maar toch… alle kleine beetjes helpen!

Jolande, heel hartelijk bedankt voor deze spontane geste!

‘Fair-rukkelijk’ voorproefje voor college van Wierden

WIERDEN, 19 september 2018 - Burgemeester en wethouders van Wierden mochten gisteren tijdens hun wekelijkse vergadering al een ‘fair-rukkelijk’ culinair voorschot nemen, vooruitlopend op de Wereldvoedseldag die dinsdag 16 oktober staat te wachten. De Wereldwinkel Wierden houdt die dag samen met plaatselijke restaurants en speciaalzaken een benefietdiner.

Een deel van de opbrengst die dit initiatief oplevert, gaat naar de lokale stichting Bowie. De gezamenlijke kerken hebben deze organisatie opgericht. Bowie zet zich in om personen en gezinnen te begeleiden die het financieel moeilijk hebben. Dat gebeurt met behulp van vrijwilligers, de schuldhulpmaatjes. Onder andere worden boodschappenmanden verstrekt. Tijdens het benefietdiner in zalencentrum Het Anker aan de Wierdense Wilhelminastraat serveren de organisatoren op 16 oktober vanaf 18.00 uur een wereldmaaltijd. De deelnemers betalen 25 euro.

Vanaf deze dag zetten restaurant de IJzeren Pot en Gasterij De Oale Marckt een maand lang een ‘fair-rukkelijk’ driegangenmenu op de kaart, waarvoor onder meer fairtrade-producten van de Wereldwinkel worden gebruikt. In die periode bereiden en verkopen bakker Meinders en lunchroom Crumz een speciaal ‘wereldbroodje’. De opbrengst van al deze initiatieven gaat eveneens deels naar de stichting Bowie.

Bron: TcTubantia.

Trots dat wij er ook bij mochten horen...

De Twente Fans uit Wierden weten het werk van Stichting BOWIE wel te waarderen. Regelmatig bieden ze kaartjes aan om helemaal gratis een thuiswedstrijd van FC Twente te bezoeken.

Zo gingen zaterdag 8 september 2018 ook een paar vrijwilligers van Stichting BOWIE in de bus mee naar Enschede. Samen met de Twente Fans naar de wedstrijd van FC Twente tegen TOP Oss. Helaas was de uitslag niet erg positief (1-2 nederlaag), maar desondanks was het voor de vrijwilligers toch een heel mooie avond. Twente Fans Wierden, hartelijke bedankt!

Wereldwinkel organiseert fairtrade event ‘Fairrukkelijk eten’

Op dinsdag 16 oktober 2018 wordt in Zalencentrum Het Anker aan de Wilhelminastraat te Wierden een wereldmaaltijd opgediend. De organisatie hiervan berust bij de Wereldwinkel, in samenwerking met plaatselijke restaurants en speciaalzaken. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Stichting BOWIE.

Waarom heeft niet iedereen in de wereld voldoende te eten? ‘Omdat niet alle wereldburgers even bewust omgaan met de beschikbare voedselvoorraden’, aldus een woordvoerder. ‘Honger in de wereld is een gevolg van ongelijke verdeling. Niet alleen in landen ver weg zijn problemen, ook in de gemeente Wierden.’

Met het organiseren van deze wereldmaaltijd geeft de Wereldwinkel gevolg aan de oproep van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om tenminste één keer per jaar extra aandacht voor voedselzekerheid in de wereld te promoten.

De kosten om bij deze maaltijd aan te schuiven bedragen € 25 per persoon, exclusief de drankjes. De zaal gaat open om 18.00 uur. Toegangsbewijzen zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Wereldwinkel aan de Marktstraat gedurende de periode van 10 tot en met 24 september.

Stichting BOWIE op de Wiezo

Wierden, 21 juli 2018 - Alles zat mee tijdens de Wiezomarkt: stralend zomerweer, spectaculaire optredens en een variëteit aan kramen en handelswaar. Kortom: het kon niet stuk!

De kraam van Stichting BOWIE.

Ook bij de kraam van Stichting BOWIE was het bij tijd en wijle een drukte van belang. Liefst 99 bezoekers wilden wel een poging wagen om de winkelprijs van één van de drie boodschappenmanden te raden. Dat viel nog niet mee, hoewel… Iemand uit Rijssen kwam er het dichtst bij: slechts één cent verschil met de kassabon van de Jumbo. Zij heeft de mand weggegeven aan een gezin dat de boodschappen goed kan gebruiken. Bij de manden van de Coop en Albert Heijn zaten de mensen er behoorlijk ver naast. Bij Albert Heijn scheelde het bijna zes euro. Hoezo prijsbewust?

Vrijwilligers van Stichting BOWIE in gesprek.

Bij de Jumbo betaalden we € 24,11, bij Albert Heijn € 25,83 en bij de Coop € 30,91. De bruto opbrengst voor Stichting BOWIE bedroeg € 241,08. En voor iedereen die geraden heeft: hartelijk dank! En volgende keer weer meedoen.

Oma, moeder en zoon overleggen over de prijs.

Run for Food: kinderen lopen hard voor appels voor Stichting BOWIE

Wierden, 19 juli 2018 - Rabobank Noord en West Twente heeft voor de 20e editie van de Wiezoloop op 16 juni jl. een mooie sponsoractie bedacht: de Run for Food. Hiermee wilde ze kinderen stimuleren om te bewegen én arme kinderen aan vers fruit helpen. Maar nog belangrijker: kinderen die het goed hebben laten nadenken over het voedselprobleem. Wereldwijd gaan elke avond 800 miljoen mensen met honger naar bed. Niet alleen ver weg maar ook vlakbij om de hoek. De Rabobank wil dichtbij huis een bijdrage leveren aan dit probleem. Voor elk kind dat aan de Wiezoloop heeft meegedaan, heeft de Rabobank een zak appels gedoneerd. Stichting BOWIE zorgt ervoor, dat de appels bij gezinnen terecht komen die ze goed kunnen gebruiken. We hebben onlangs te horen gekregen hoeveel kinderen de run gelopen hebben. Dat waren er maar liefst 467! En betekende even zoveel zakken appels. Op donderdag 19 juli zijn de eerste appels al bij de mensen thuis bezorgd. En dat gaat nog vele weken zo door. Mooie actie van de Rabobank!

William Tijhof van Rabobank Noord en West Twente, Wierden overhandigt de eerste zak appels aan Mieke Stegeman, penningmeester van Stichting BOWIE.

Cheque voor Stichting Bowie

Wierden, juli 2018 - De Werkgeverskring Wierden heeft de eerste cheque van de Wierdense Haringparty uitgereikt. Tijdens het ondernemersfeestje zijn twee lokale doelen uitverkoren en ze worden verblijd met een cheque van 2.500 euro. Stichting Bowie heeft nu als eerste de cheque gekregen uit handen van Werkgeverskringvoorzitter Olaf Weghorst en ondernemer Tijmon Vosselman van Albert Heijn.

Op de foto v.l.n.r. Olaf Weghorst, Henk Weiden (voorzitter Stichting Bowie), Mieke Stegeman (penningmeester Stichting Bowie) en Tijmon Vosselman.

Bron: De Wiezer.

Supermarktactie mei 2018

Het kan bijna niemand ontgaan zijn, zo druk was het! Maar zaterdag 25 mei jl. heeft BOWIE weer zijn jaarlijkse geldinzamelingsactie bij vier supermarkten in Enter en Wierden gehouden. U weet het vast nog wel: het winkelend publiek kon bij de kassa met de eigen boodschappen een extra bedragje voor Stichting BOWIE afrekenen. En dat hebben we geweten! Want het resultaat was overweldigend. In Enter heeft de actie 1135 euro opgebracht en in Wierden 2528 euro. Van dit geld kan twee keer een boodschappenmand bezorgd worden bij onze gezinnen.
Aan alle gulle gevers: heel hartelijk bedankt! Hiermee is ons motto ‘samen lukt 't ...’ weer helemaal waar gemaakt.

Foto: Archief.

Goed snoepgoed voor Stichting BOWIE

In mei 2018 mocht voorzitter Henk Weiden een bijeenkomst bijwonen van de catechisatiegroep 13/14-jarigen van de Gereformeerde kerk in Wierden. Er werd over van alles en nog wat gesproken en ook over de armoede in Wierden. Dat je er een goed gevoel bij krijgt als je iets over hebt voor anderen. Bijvoorbeeld door jezelf druk te maken voor mensen die het niet breed hebben. Al pratende kregen de jongeren het idee om iets te doen voor de kinderen uit arme gezinnen.

Er gingen een paar weken overheen en nooit meer iets gehoord. De verrassing was dan ook erg groot, toen de groepsleidsters opeens met vijfenveertig glazen potten kwamen aanzetten, die boordevol gevuld waren met verschillende soorten snoep. Aan elke pot hing een kaartje met naam van de afzender. Henk Weiden nam ze maar al te graag in ontvangst. Een prachtig gebaar van deze jongeren, vond hij. En het zal heel wat van hun zakgeld gekost hebben, dacht hij. Bij de volgende ronde gaan de potten mee met de boodschappenmand. De kinderen zullen er blij mee zijn.
Beste jongens en meisjes van de catechisatiegroep: nogmaals hartstikke bedankt!

Soms kunnen wensen in vervulling gaan...

Vorig jaar stond op de kerstmarkt in Wierden een wensboom. Die was daar neergezet door de serviceclubs Lions en Rotary. Iedereen mocht daar een kaartje in ophangen met een wens voor iemand anders. Een deel van al die wensen zou in vervulling gaan. Stichting BOWIE heeft hier aan meegedaan en zo kregen twee gezinnen een geheel verzorgd dagje uit naar Wildlands in Emmen aangeboden. Andere mensen mogen binnenkort bij De Oale Marckt in Wierden van een rijkelijk verzorgde lunch gaan genieten.

In Enter had de Roetgerink Foundation met Kerstmis ook een wensboom opgesteld. Daar heeft Stichting BOWIE eveneens een aantal kaartjes met wensen in opgehangen. Drie zijn er gehonoreerd. De mensen hebben waardebonnen met flinke bedragen gekregen om te besteden bij Roetgerink Mode en Schoenen in Enter.

Foto: Simon Dirks Media

Zondag 18 maart was het dan zover. Met steun van Ter Beek Reizen, Albert Heijn Wierden, Kaas & Smaak, Bakkerij Mijnders en Poelier Wessel kon de reis naar Wildlands Emmen worden ondernomen.

Kindernevendienst Gereformeerde kerk in Enter zamelt lekkere dingen in voor arme gezinnen

‘Ik geef je te eten!’ Dat was op 12 maart 2018 het thema van de kindernevendienst in de Gereformeerde kerk in Enter.

Hoewel andere houdbare artikelen ook welkom waren, was de kerkgangers speciaal gevraagd om vooral lekkere dingen mee te brengen voor de kinderen in arme gezinnen. En dat is gelukt!

Liefst vijf grote kratten met koffie, groente, drinken, maar ook de lekkerste koekjes, koeken, snoep en chips waren het resultaat. Een auto vol!

Hiermee zijn weer heel wat kinderen blij gemaakt. Hartelijk dank!

Vincent Roetgering verrast ontvangers van de boodschappenmand met worst

Enter, 18 januari 2018 - Vincent Roetgering, keurslager in Enter, weet wel hoe hij mensen moet verrassen. Vanmorgen werd Stichting BOWIE uitgenodigd om in zijn winkel aan de Dorpsstraat 46 verse worsten en 46 rookworsten in ontvangst te nemen.

Op de foto zien jullie Vincent Roetgering samen met de bestuursleden Miranda ter Weele en Gerard Braamhaar.

De worsten zijn bestemd voor de gezinnen die elke twee weken van Stichting BOWIE een boodschappenmand ontvangen. Ze worden vandaag nog bij de mensen bezorgd. Ze zullen er heel blij mee zijn, want een stukje goed vlees staat niet elke dag bij hen op het menu.

Marion Wesselink fleurt vrijwilligersavond van BOWIE op

Stichting BOWIE heeft maandag 15 januari 2018 in het Ontmoetingscentrum te Wierden haar jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. De schuldhulpmaatjes en de medewerkers van de Boodschappenmand kregen van het bestuur weer een gezellig samenzijn aangeboden. Speciale gast was de heer Jo Teunissen, van wie Stichting BOWIE het bedrijfspand aan de Industrieweg in Wierden mag gebruiken voor de opslag van de levensmiddelen voor de boodschappenmand. Ook wethouder Rosalien Slager was uitgenodigd. Door haar aanwezigheid toonde ze haar betrokkenheid met het werk van Stichting BOWIE.

Voorzitter Henk Weiden eindigde zijn openingsspeech met een goed bericht want volgens de wetenschap zouden vrijwilligers langer leven dan andere mensen. Coördinator Jaap Krikke schetste een beeld van het werk van de schuldhulpmaatjes in het afgelopen jaar en penningmeester Mieke Stegeman bracht verslag uit van het verloop van de Boodschappenmand. Opmerkelijk was, dat er steeds meer vraag komt naar een boodschappenmand. In 2017 zijn maar liefst 1000 boodschappenmanden bezorgd, een stijging van 25% ten opzichte van het jaar daarvoor.

De avond werd afgesloten met een geestig en soms hilarisch optreden van Marion Wesselink uit Almelo. Met haar theater ‘Terug in de Tijd’ heeft ze het aanwezige publiek onder het genot van een hapje en een drankje laten ‘lachen om alles wat is geweest’.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nuFacebook