Klachtenregeling

Op deze pagina vindt u de klachtenregeling van de Stichting BOWIE.

Loading...

Schuldhulpmaatjes

Waarom zijn er schuldhulpmaatjes?

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen en kunnen niet meer aan hun maandelijkse verplichtingen voldoen. In Nederland zijn dat er al meer dan één miljoen. Deze financiële problemen hebben verstrekkende gevolgen en veroorzaken veel menselijk leed.

De overheid bezuinigt fors op de schuldhulpverlening. Er zijn steeds minder professionals die zich hiermee bezighouden, waardoor er een groeiend beroep op de inzet van vrijwilligers gedaan wordt.

Wat is een schuldhulpmaatje?

Schuldhulpmaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die met goed gevolg de landelijke cursus SchuldHulpMaatje hebben doorlopen en jaarlijks bijgeschoold worden. Ze zijn de steun en toeverlaat van mensen die financieel zijn vastgelopen.

Schuldhulpmaatjes helpen mensen om inzicht in hun financiële situatie te krijgen en zorgen ervoor dat deze mensen niet verder in de financiële problemen komen. Ze proberen het tij op tijd te keren.

Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in de schuldsanering zitten en staan hen moreel bij om dat traject succesvol af te ronden.

Welke bevoegdheden heeft een schuldhulpmaatje?

• Praten en ondersteunen waar dat nodig is;
• Samen met de hulpvrager een budgetplan maken;
• Samen met de hulpvrager alles verzamelen wat er aan (officiële) papieren is;
• Samen met de hulpvrager formulieren invullen, maar de hulpvrager ondertekent die zelf;
• Samen met de hulpvrager kleine schulden oppakken en oplossen;
• De hulpvrager stimuleren om dingen in gang te zetten;
• De hulpvrager begeleiden naar de schuldhulp van de gemeente of andere instantie en daar alles voor in orde maken;
• De hulpvrager blijven begeleiden bij een schuldhulptraject als contact tussen hulpverlener en hulpvrager.

Wat mag een schuldhulpmaatje beslist niet doen?

• Uit naam van de hulpvrager informatie opvragen;
• Uit naam van de hulpvrager formulieren invullen en ondertekenen;
• Uit naam van de hulpvrager optreden;
• Schulden van de hulpvrager opvragen;
• Voorstellen doen aan schuldeisers;
• Budgetbeheer toepassen en betalingen doen voor de hulpvrager;
• Een schuldhulptraject opstarten.

Schuldhulpmaatje worden?

Je kunt praktische hulp bieden door orde te scheppen in de administratieve chaos. En je onderschat het geven van morele steun niet. Wie dat aan iemand kan bieden is goud waard. Ben jij zo iemand met een luisterend oor en inlevingsvermogen? Neem dan contact op met de coördinator schuldhulpmaatje.

Voor wie zijn de schuldhulpmaatjes er?

Iedere inwoner van de gemeente Wierden die geholpen wil worden bij het regelen van zijn financiën kan een beroep doen op de Stichting BOWIE. Ras, geloof of levensbeschouwing speelt hierbij geen rol. Ook maakt het niet uit of iemand man, vrouw, alleenstaand of getrouwd is.

Voor hulpvragen kunt u contact opnemen met de coördinator Schuldhulpmaatjes.

Wat doet de Stichting Bowie?

Budget Ordenen Wierden Enter

De Stichting Financiële Begeleiding BOWIE is opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken in Wierden en Enter en zet zich in om personen en gezinnen te begeleiden die moeite hebben hun financiën op orde te brengen én op orde te houden. De Stichting BOWIE zet hiervoor vrijwilligers in, dat zijn de schuldhulpmaatjes.

Activiteiten van de stichting Bowie

De Stichting BOWIE laat haar gezicht zien bij de meeste sociaal-culturele manifestaties in de gemeente Wierden, zoals de Enterse Dagen en de paarden- en ponymarkt te Enter, de Wiezo en de Sint-Maartensmarkt te Wierden. Ook neemt de stichting deel aan de kerstmarkten in Wierden en Enter.

In het voorjaar en in het najaar organiseert de Stichtng BOWIE inzamelingsacties bij de plaatselijke supermarkten, zoals de AH en EMT in Enter en de AH, Jumbo en Supercoop in Wierden. De klanten van deze winkels kunnen dan bij hun boodschappen een extra bedrag afrekenen voor financiering van boodschappenpakketten.

Wilt u Bowie steunen?

U kunt het werk van de Stichting BOWIE natuurlijk ook steunen door een gift over te maken of donateur te worden.
Het bankrekeningnummer is:

NL42RABO0170846563
t.n.v. Boodschappenmand Bowie

Alvast hartelijk dank namens alle mensen die het zo hard nodig hebben!

Schuldhulpmaatjes

Schuldhulpmaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die met goed gevolg de landelijke cursus SchuldHulpMaatje hebben doorlopen en jaarlijks bijgeschoold worden. Ze zijn de steun en toeverlaat van mensen die financieel zijn vastgelopen. 
Lees meer ...

Samenwerking

De Stichting BOWIE werkt nauw samen met plaatstelijk kerken en de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Wierden. 

Ook is er een goede samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, zoals de stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente, de Stadsbank Oost Nederland en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg.

Boodschappenmand

Ook het verstrekken van boodschappenpakketten aan mensen die met hun inkomen onder het sociaal minium zitten, is onderdeel van het werk van de Stichting BOWIE. 
Lees meer ...

Links

Meer informatie over schuldhulpverlening en instellingen, die zich bezighouden met schuldhulp, kunt u vinden als u op de onderstaande link klikt. 
Lees meer ...

Boodschappenmand

Waarom een boodschappenmand?

Ondanks alle sociale voorzieningen die we in Nederland hebben, komen steeds meer mensen met hun inkomen beneden het sociaal minimum terecht. Dit leidt vaak tot schrijnende situaties. Veel mensen hebben halverwege de maand geen geld meer om in de meest noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien.

Voor wie is de boodschappenmand?

Bij inwoners van de gemeente Wierden, bij wie er ‘aan het eind van het geld nog een heel stuk maand over is’ en die met hun inkomen aan zorgvuldig vastgestelde criteria voldoen, bezorgt de Stichting BOWIE elke twee weken een gratis boodschappenpakket.

Welke criteria worden gehanteerd?

De Stichting BOWIE hanteert in principe dezelfde inkomenscriteria als alle voedselbanken in Nederland, maar kan daar eventueel van afwijken.

Als er per maand - na betaling van de vaste lasten - voor voeding, kleding en persoonlijke verzorging minder overblijft dan de volgende bedragen, kan men voor een boodschappenmand in aanmerking komen:

• Bij een alleenstaande zonder kinderen € 330 per maand

• Bij een echtpaar of twee samenwonenden zonder kinderen € 450 per maand

• Bij elk kind in een gezin jonger dan 18 jaar € 120 per maand

Voor een gezin bestaande uit man, vrouw en twee minderjarige kinderen is de grens dus € 690 per maand en voor een eenoudergezin met drie kinderen is die grens eveneens € 690 per maand.

Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2024.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de coördinator Boodschappenmand.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook