Boodschappenmand

Waarom een boodschappenmand?

Ondanks alle sociale voorzieningen die we in Nederland hebben, komen steeds meer mensen met hun inkomen beneden het sociaal minimum terecht. Dit leidt vaak tot schrijnende situaties. Veel mensen hebben halverwege de maand geen geld meer om in de meest noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien.

Voor wie is de boodschappenmand?

Bij inwoners van de gemeente Wierden, bij wie er ‘aan het eind van het geld nog een heel stuk maand over is’ en die met hun inkomen aan zorgvuldig vastgestelde criteria voldoen, bezorgt de Stichting BOWIE elke twee weken een gratis boodschappenpakket.

Welke criteria worden gehanteerd?

De Stichting BOWIE hanteert in principe dezelfde inkomenscriteria als alle voedselbanken in Nederland, maar kan daar eventueel van afwijken.

Als er per maand - na betaling van de vaste lasten - voor voeding, kleding en persoonlijke verzorging minder overblijft dan de volgende bedragen, kan men voor een boodschappenmand in aanmerking komen:

• Bij een alleenstaande zonder kinderen € 330 per maand

• Bij een echtpaar of twee samenwonenden zonder kinderen € 450 per maand

• Bij elk kind in een gezin jonger dan 18 jaar € 120 per maand

Voor een gezin bestaande uit man, vrouw en twee minderjarige kinderen is de grens dus € 690 per maand en voor een eenoudergezin met drie kinderen is die grens eveneens € 690 per maand.

Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2024.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de coördinator Boodschappenmand.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook