ANBI

De ANBI-gegevens van de Stichting BOWIE

Naam van de stichting

Stichting Financiële Begeleiding BOWIE
(Budget Ordenen Wierden Enter)

RSIN-nummer (ANBI-nummer)

8512 21 245

KvK-nummer

54230764

Post- en bezoekadres

Stichting Financiële Begeleiding BOWIE
(Budget Ordenen Wierden Enter)

Kamillelaan 1

7641 CV  Wierden

Doelstelling van de Stichting

De stichting heeft ten doel het begeleiden van personen / huishoudens die moeite hebben om hun financiën op orde te maken en te houden en die daarom gebruik wensen te maken van een budgetmaatje die hen daarbij helpt. 

Tevens heeft de stichting ten doel om personen/huishoudens, mits ze voldoen aan de door de stichting opgestelde voorwaarden, materieel te ondersteunen met boodschappenmanden.

Hoofdlijnen beleidsplan

Iedere inwoner van de gemeente Wierden die geholpen wil worden bij het regelen van zijn financiën of in aanmerking wil komen voor een boodschappenmand, kan een beroep doen op de stichting BOWIE. Ras, geloof of levensbeschouwing speelt hierbij geen rol. Ook maakt het niet uit of iemand man, vrouw, alleenstaand of getrouwd is.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van de Stichting BOWIE vindt u hier.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuursleden:

 

D. (Dirk) Getkate

H.J. (Henk) Pasman

M.J.H.J. (Mieke) Stegeman - Blokvoord 

G.H. (Gerrit) Assink

G.F.L. (Gerard) Braamhaar

H. (Henk) Jansen

H.H. (Erna) Klaassen - Hasselo

G.M. (Gerrit) Krommendijk

M.A.H. (Miranda) ter Weele - Kamphuis

Wierden

Wierden

Wierden

Enter

Enter

Wierden

Wierden

Wierden

Enter

 

Contactgegevens

Voor informatie en vragen aan het bestuur kunt u mailen naar bestuur@bowie.nu, of zoek de gegevens van de individuele bestuursleden hier.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting BOWIE ontvangen geen beloning

Financieel jaarverslag

Het laatste financiële jaarverslag van de Stichting BOWIE vindt u hier.

Jaarverslag

Het laatste jaarverslag van de Stichting BOWIE vindt u hier.

Beleidspaln

Het laatste beleidsplan van de Stichting BOWIE vindt u hier.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook