Bowie in het nieuws 2021

Hoog bezoek voor Bowie

Wierden, 16 december 2021

Vandaag werden we vereerd met hoog bezoek. Burgemeester Doret Tigchelaar was al eerder bij ons op bezoek geweest en nu was het de beurt van Hans ter Keurst, wethouder van het sociaal domein. Hij liet zich vergezellen door mevr. drs. Monique Mulder, beleidsadviseur en procesmanager bij de gemeente Wierden. Ze kwamen eens een kijkje nemen in de opslag van de boodschappenmand aan de Industrieweg. Want ze hadden zich laten vertellen, dat daar elke veertien dagen op donderdag veel te doen was en dat wilden ze graag wel eens met eigen ogen zien. En ze kregen wat ze wilden. Want het was een topdrukte vanjewelste. Dat kwam, omdat het de laatste bezorging voor Kerstmis was. En als er feestdagen in aantocht zijn, krijgen de mensen altijd wat extra’s. Dus werd de boodschappenmand vandaag weer eens extra goed gevuld.

Op de foto: Monique Mulder, rechts op de foto, had voor onze penningmeester Mieke Stegeman een prachtig boeket bloemen meegebracht.

Hans ter Keurst en zijn begeleidster Monique Mulder lieten zich uitgebreid informeren over alle ‘ins en outs’ van de Boodschappenmand, zoals waar we onze boodschappen doen, hoe we met ieders wensen rekening houden en waarom we de manden bij de mensen thuis bezorgen. De wethouder sprak zijn waardering uit voor het mooie werk, dat we verrichten en haalde daarbij en passant nog even de Bijbeltekst Mattheüs 25:35-40 aan, waarin geschreven staat: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven.’

Op de foto v.l.n.r. Henk Pasman, Jaap Krikke, wethouder Hans ter Keurst, Monique Mulder, Mieke Stegeman en Henk Weiden.

Tien jaar Stichting Bowie: begeleiding ter voorkoming van financiële ellende

© De Wiezer d.d. 15 december 2021

WIERDEN – De Wierdense Stichting Bowie bestaat op de kop af tien jaar, want op 21 december 2011 werden de handtekeningen door het toenmalige bestuur onder het contract gezet. Sinds die tijd hebben honderden inwoners, die vaak buiten hun schuld om in de financiële problemen zijn gekomen, baat gevonden bij deze ondersteuning.

Op de foto: Mieke Stegeman, Henk Weiden, Henk Pasman, Gerrit Assink en Miranda ter Weele. © Simon Dirks

Henk Weiden, Henk Pasman, Mieke Stegeman, Gerrit Assink en Miranda ter Weele hebben zitting in het bestuur van de stichting. Ze zien dat Bowie een belangrijke functie vervult binnen de Wierdense samenleving. “Met de officiële start van de stichting kreeg Wierden een meldpunt, waar mensen met (financiële) hulpvragen terecht kunnen”, vertelt Henk Weiden. Op initiatief van 'De Arme Kant van Wierden', een onderdeel van het diaconaal platform van de kerken in Wierden en Enter, zag Bowie het levenslicht. “In de gemeente Hellendoorn was al een soortgelijk initiatief van de grond gekomen, Stichting Boom. De aanzet voor een Wierdense variant was het contact dat we kregen met Schuldhulpmaatje. In samenwerking met alle kerken én de gemeente werd Bowie vervolgens opgericht. En nee, het heeft inderdaad niks met David Bowie te maken haha, het is de afkorting van Budget Ordenen Wierden Enter.”

Het hoofddoel van de stichting is om met de inzet van vrijwilligers in een zo vroeg mogelijk stadium financiële problemen aan te pakken. Henk Pasman: “De gemeente zit in het zogenoemde voorveld en kan nu sinds dit jaar ook middels vroegsignalering op preventie in gaan zetten. Dat betekent dat we personen en gezinnen begeleiden die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen, maar vooral ook op orde te houden.”

Volgens Pasman kun je dan denken aan begeleiding via zogenoemde schuldhulpmaatjes. “We hebben elf vrijwilligers die hiervoor speciaal zijn opgeleid om mensen te begeleiden, gewoon professionals dus. Zo krijgen we het huishoudboekje weer op orde. Dat betekent niet meer geld uitgeven dan noodzakelijk is en inzichtelijk krijgen waar alle inkomsten aan uitgegeven worden. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk gaat het vaak mis.”

Gerrit Assink vult aan: “En daarbij is het een groot misverstand dat we alleen maar mensen met een bijstandsuitkering hulp bieden. Integendeel, het zijn vaak mensen die werken, maar wel schulden hebben en vervolgens nergens voor in aanmerking komen omdat ze bijvoorbeeld een eigen koopwoning op hun naam hebben. We willen namens Bowie ellende voorkomen, mensen bovenaan de rivier er uit vissen in plaats van onderaan als ze al bijna verzopen zijn. We begeleiden ze vervolgens voor een lange tijd, zodat ze schulden af kunnen lossen en weer een buffertje op kunnen bouwen.”

De stichting heeft haar bestaansrecht inmiddels wel bewezen. Mede dankzij de uitbreiding van de activiteiten met de boodschappenmand. “Kort na de oprichting zijn we begonnen met het verzamelen van producten om deze te bezorgen bij gezinnen die zelf niet of nauwelijks geld hebben om boodschappen te doen”, duidt Weiden. “We kwamen bij mensen op bezoek en zagen de ellende. Met wat eerste giften en donaties gingen we vervolgens zelf boodschappen doen en vulden we wat dozen vanuit een garage, later bij Kamphuis in de kantine, vervolgens bij Kruiskamp en nu al weer jaren in deze ruimte aan de Industrieweg. En het is echt nodig, nog steeds. Het is nu wat rustiger, maar ik schat zo in dat het aantal hulpvragen straks groeit.”

Om hulp en ondersteuning te kunnen blijven geven is natuurlijk geld nodig. Stegeman is penningmeester en ziet nog genoeg mogelijkheden, maar merkt wel dat de inkomsten slinken. “Het zijn lastige tijden, we merken dat er minder donaties binnen komen, vooral ook omdat we vanwege de coronamaatregelen onze acties al bijna twee jaar niet meer kunnen uitvoeren.” Interesse om Stichting Bowie te ondersteunen? Kijk op www.bowie.nu, ook wanneer hulp nodig is. “Meld je aan, hoe eerder... hoe beter!

Bowie helpt al tien jaar mensen met stille armoede in Wierden: ‘Ze vallen vaak overal buiten de boot’

© Dagblad TcTubantia/Dick Janssen 03-12-2021

WIERDEN - Stichting Bowie heeft de voorbije tien jaar wel zo’n vijfhonderd huishoudens in stille armoede kunnen helpen. „Het zijn vaak mensen die werken, schulden hebben en overal buiten de boot vallen. Niet degenen met een bijstandsuitkering”, zegt Henk Pasman om daarmee een wijdverbreide misvatting uit de wereld te helpen.

Bestuurders van de Wierdense stichting Bowie, die mensen in armoede helpt en tien jaar bestaat.
Voor: Henk Weiden en Gerrit Assink (rechts). Achter: Mieke Stegeman en Henk Pasman. © Lenneke Lingmont

Ze zaten tien jaar geleden vooral te overleggen, maar iets doen voor dorpsgenoten in stille armoede was er niet bij. „We kregen nooit een aanvraag voor hulp”, zegt Henk Weiden. De leden van de Arme Kant van Wierden, het diaconaal platform van de gezamenlijke kerken, wilden het wel anders. Maar hoe?
Het kwam goed uit dat Schuldhulpmaatjes een uitleg verzorgde over hoe deze landelijke organisatie steun verleent aan mensen in financiële problemen. Met op het eind het verzoek: willen jullie niet een afdeling in Wierden oprichten?

Vrijwilligers die wel professionals mogen heten

„Dat was voor ons het moment om de stichting Budget op Orde Wierden-Enter, nu bekender als Bowie, op te richten”, vertelt Weiden, al sinds dag één voorzitter. „Alle kerken maar ook de gemeente toonden zich enthousiast. We zaten 21 december 2011 bij de notaris alles te regelen. Er werden 22 personen opgetrommeld voor een opleiding tot schuldhulpmaatje. Daar viel nog net subsidie voor te krijgen. De 11 resterende vrijwilligers zijn heel deskundig en mogen eigenlijk wel professionals heten.”

Er was een Enters gezin dat uit schaamte de voedselbank in Hengelo bezocht

Gerrit Assink (bestuurder Bowie)

Er moest met stoom en kokend water een bestuur samengesteld worden. Weiden: „Hier zaten ook Henk Pasman als secretaris en Mieke Stegeman als penningmeester in. We zijn bij ons naderende tienjarig bestaan nog steeds alle drie actief.”

Elke twee weken een boodschappenmand

Al snel kreeg de stichting een tweede tak erbij: de Boodschappenmand. Pasman: „Ontstaan door giften. We merkten dat ook in Wierden mensen in financieel schrijnende situaties verkeerden. Bij wie aan het eind van hun geld nog een heel stuk maand over is, zoals wij ’t noemen. Als ze met hun inkomen aan onze strikte voorwaarden voldoen, krijgen ze elke twee weken een boodschappenpakket.” Nu gaan er dan negentien manden het magazijn uit, maar in topperiodes waren dat er minstens veertig.

„We vertellen ook wat Bowie doet op scholen, bij clubs en dergelijke”, meldt de Enterse bestuurder Gerrit Assink. „Zegt een meisje in een klas: ‘Zo’n mand krijgen wij ook thuis’. Eerst dachten we dat niemand uit Enter zich zou durven melden. Ik kende een gezin dat uit schaamte de voedselbank in Hengelo bezocht. Daar moesten ze zich overheen zetten.” Eerst twijfelden ze nog of het nieuwe boodschappenproject toekomst zou hebben. Pasman: „Wat zou er gebeuren als het startbudget op was? Maar gelukkig kwamen er altijd weer schenkingen.”

Mensen moeten niet te lang wachten als ’t financieel zwaar gaat. Schaam je niet, maar meld je

Henk Weiden (voorzitter Bowie)

De samenwerking met gemeente en maatschappelijk werk is van groot belang. Stegeman: „Zij verwijzen de mensen met hun hulpvragen naar ons door. We kunnen ze natuurlijk niet zelf benaderen. Ik doe altijd de intakegesprekken en ga bij ze thuis op bezoek, al lukt dat nu moeilijk.
Dan is volledig inzicht nodig wat binnen een gezin financieel speelt, want wij moeten als stichting Bowie ons ook weer verantwoorden. We kunnen natuurlijk niet mensen helpen die er dure computers en auto’s op nahouden.”

Meest aparte? Iemand krijgt kunstgebit...

Het scheelt dat Bowie in tien jaar tijd veel bijval oogstte in Wierden en Enter. Organisaties en clubs uit alle hoeken van de samenleving verstrekten donaties en velen besloten donateur te worden. „Zodoende konden we veel meer voor de mensen doen. Kinderen ontvingen cadeautjes, bijvoorbeeld voor hun verjaardag. Ook zorgden we dan voor traktaties op school. Gezinnen stuurden we op vakantie of kapotte huishoudelijke apparaten werden vervangen. En iemand ontving een kunstgebit, wel het meest apart”, geeft Stegeman aan.
Ze bezocht afgelopen jaar een alleenstaande man. „Om vertrouwen op te bouwen. Hij werkte nog, zat in de schuldsanering en moest van 40 euro in de week rond zien te komen. ‘Heeft u meer klachten?’, vroeg ik. ‘Ja’, zei hij, ‘ik heb al jaren kiespijn, maar durf niet naar de tandarts’. Ik regelde een gratis behandeling. Z’n tanden zijn getrokken, hij kreeg een kunstgebit en is af van de pijn.”

Het zijn mensen die vaak nog werken

Pasman signaleert nog een misverstand. „Veel buitenstaanders denken dat Bowie zich vooral richt op mensen in de bijstand. Maar die categorie kan nog een beroep doen op gemeentelijke regelingen. Dat is niet zo bij mensen die werken en heel lage inkomens hebben en vaak schulden. Die verkeren in stille armoede en vallen vaak overal buiten de boot. Die groep heeft onze hulp echt nodig.”
Weiden schat dat Bowie de afgelopen tien jaar wel zo’n vijfhonderd gezinnen kon helpen. „Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat mensen niet te lang moeten wachten als ze in financiële moeilijkheden raken. Schaam je niet, maar meld je. Soms denken ze dat onze hulp geld kost, maar het is geheel gratis. Eén uitspraak is veelzeggend: Zorg ervoor dat de brievenbus niet je vijand wordt. Want daar begint het vaak, als mensen hun post niet meer openen.”

Stichting Bowie en Kikori Sushi slaan de handen ineen

In de Nederlandse horeca wordt jaarlijks 51 miljoen kilo voedsel verspild. Bas Stamsnijder van Kikori Sushi in Enter heeft een mooie manier bedacht om deze verspilling tegen te gaan en heeft daarvoor de samenwerking gezocht met Stichting Bowie. Zo kan hij ook iets betekenen voor gezinnen die financieel wat minder sterk zijn.

Sushi 2

Op de foto: Miranda ter Weele, Enters bestuurslid van Stichting Bowie en Bas Stamsnijder van Kikori Sushi in Enter.

‘In de horeca draait alles om kwaliteit en gastvrijheid’, zegt Bas. ‘Je wilt je klant het beste serveren en een ruime keuze bieden. Hierdoor moet je een ruime selectie aan (dag)verse producten inkopen. Als we op zondag onze werkweek afsluiten, moeten wij regelmatig voedsel weggooien dat niet verkocht is. ’’Bas vult aan: ‘Zelf ben ik oom van vijf fantastische nichtjes en neefjes en tijdens de laatste pakjesavond realiseerde ik me, dat er ook gezinnen zijn die niet de nieuwste en duurste cadeautjes voor hun kinderen kunnen kopen. Puur en alleen omdat ze door omstandigheden financieel minder krachtig zijn dan andere gezinnen. Op maandag komen die kinderen dan op school en krijgen ze tijdens het kringgesprek van de andere kinderen te horen wat die allemaal gekregen hebben. Een groot contrast met hun eigen ervaring. Die onbalans en oneerlijkheid gaf mij een wrang gevoel.’

Bowie start samenwerking met Jij & Wij! Net even anders.

WIERDEN, 25 oktober 2021

Stichting Bowie gaat samenwerken met Jij & Wij! Net even anders. Deze organisatie heeft onlangs haar deuren geopend aan de Marktstraat in het centrum van Wierden. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die een deukje hebben opgelopen in de maatschappij en zich zo nu en dan eenzaam voelen. Het initiatief is afkomstig van Aly Hegeman van Hulpdiehelpt. Anja van Aartsen en Gerhard Kivits zijn het gezicht in Wierden.

Op de foto: Henk Weiden van Stichting Bowie, geflankeerd door Annet, Kader, Siny en Anja, medewerkers van Jij & Wij.

Het is eigenlijk een gezellige huiskamer, waar je op maandag, woensdag en vrijdag van tien tot drie uur zo maar binnen mag lopen. ‘Je kunt hier terecht voor een praatje en een kopje koffie maar we bieden ook begeleiding aan’, vertelt medewerker Gerhard Kivits. ‘Uit ervaring weten we, dat er een groep kwetsbare mensen is die onvoldoende aansluiting vindt bij de reguliere dagbesteding. We willen, dat ook deze mensen weer in de maatschappij mee kunnen draaien. We misten een plek waar mensen echt samen kunnen komen om te doen waar hun hart ligt. In samenspraak met de mensen zelf biedt Hulpdiehelpt hier dagactiviteiten op maat aan.

Het ontmoetingshuis is elke week op maandag, woensdag en vrijdag geopend van tien tot drie uur, waarbij altijd professionele begeleiding aanwezig is. Er is ook meteen gestart met een kledingbank voor mensen die het financieel minder breed hebben. Dit is in samenwerking met de stichting Van Katoen.

Loop voor meer informatie eens binnen bij Marktstraat 4A of kijk op www.hulpdiehelpt.nl. Je kunt ook gewoon bellen met 06-23012618.

Scoren voor Bowie

Enter, 4 september 2021

Vandaag werd op het nieuwe kunstgrasveld van SV Enter de traditionele jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen Enter Vooruit werd gespeeld. Enter Vooruit won met 3-2, maar de grootste winst was voor Stichting Bowie, omdat wij de opbrengst van de recette kregen. Een flink bedrag. Miranda ter Weele en Gerard Braamhaar waren hier als Enterse bestuursleden van Bowie natuurlijk heel blij mee.

Op de foto: Eén bestuurslid van SV Enter en één van Enter Vooruit en de bestuursleden Miranda ter Weele en Gerard Braamhaar van Bowie.

Negen inwoners in gemeente Wierden gedecoreerd met hoge onderscheiding

Bron: De Wiezer van woensdag 5 mei 2021

WIERDEN/ENTER – Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… Die mooie woorden mocht burgemeester Doret Tigchelaar afgelopen week negen keer uitspreken aan inwoners van de gemeente Wierden die op allerlei manieren klaar staan voor anderen. Gerard Libbers, Tineke en Henk Pasman, Janna Mellink, Ria ten Broeke, Emiel Schoot-Uiterkamp, Harry Otten en Mieke Stegeman kregen de onderscheiding opgespeld en mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Als enige Wierdenaar dit jaar is Dick Timmerman zelfs gelauwerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mede vanwege zijn tomeloze inzet om het handmatig fabriceren van perkament voor de toekomst te behouden.

Bij de foto: Vier van de gedecoreerden zijn vrijwilliger bij Stichting Bowie. Dat zijn Harry Otten en Tineke Pasman, beiden vrijwilliger bij de Boodschappenmand, en de bestuursleden Mieke Stegeman en Henk Pasman.

Kapper Dennis Hendrikx knipt voor nop voor stichting Bowie

Bron: De Wiezer van woensdag 21 april 2021

Wierden – Kapper Dennis Hendrikx uit Wierden gaat inwoners die van Stichting Bowie een boodschappenmand krijgen, gratis knippen. ‘We hebben als stichting Bowie een pracht van een aanbod gekregen’, zegt Henk Pasman. ‘Binnenkort wil Dennis wekelijks een aantal jongens en mannen een gratis knipbeurt geven, want hij had gehoord dat de mensen die van Bowie een boodschappenmand krijgen, het financieel beslist niet breed hebben. ‘Als een soort vrijwilligerswerk’, zei hij er meteen bij. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen deze week bericht.’

Na de spectaculaire opening in oktober vorig jaar werd Hendrikx als nel getroffen door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lockdown. Hij moest zijn zaak enkele maanden dichtdoen. Maar inmiddels is zijn kapsalon al weer enkele weken geopend. Op dit moment heeft hij nog wat ‘stille’ uurtjes over en die tijd wil hij nuttig besteden. Bovendien is hij maatschappelijk erg betrokken, Vandaar dat hij bij Bowie aan de bel trok.

Hendrikx zit al ruim zeven jaar in het vak. Voordat hij naar Wierden kwam had hij een eigen zaak in Hedel, een plaatsje in het Gelderse rivierengebied. Hij is al jong met knippen begonnen. ‘Toen ik nog op school zat’, vertelt hij, ‘kreeg ik van mijn mentor het advies om stage te gaan lopen bij een kapper. Zo ben ik op mijn veertiende het kappersvak ingerold en ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Het is erg leuk en afwisselend, want je komt heel veel verschillende mensen tegen. Niet alleen knippen dus, maar ook veel praten en luisteren.’

Circulair hergebruik Dura Vermeer en Reggewoon: cheque voor Bowie

Bron: De Wiezer van woensdag 3 maart 2021

Wierden – Aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo, Woningcorporatie Reggewoon en recyclingsbedrijf Hoogenboom Raalte zijn betrokken bij de sloop en nieuwbouw van woningen aan de 1e Esweg en Kruissteenweg in Wierden. Inmiddels zijn de woningen aan de 1e Esweg gesloopt en daar is nog bruikbaar materiaal bij vrijgekomen. De drie partijen hebben daarom een verkoopdag georganiseerd, om zo verspilling van nog goed materiaal tegen te gaan. Bovendien kwam de opbrengst ten goede aan Stichting Bowie in Wierden.

Deze stichting mag 1635 euro op de rekening bijschrijven, dankzij de succesvolle verkoopdag die op 28 november afgelopen jaar werd gehouden. De cheque werd vorige week dinsdag symbolisch overhandigd.