Links

Op deze pagina vindt u de links naar de websites van instellingen die zich bezighouden met schuldhulp en een korte omschrijving van de werkzaamheden van deze instellingen.

Sinds enige tijd heeft gemeente Wierden een website in de lucht, waar u kunt kijken waar u misschien recht op heeft. Daarvoor moet u een paar vragen beantwoorden. Als u alle vragen beantwoord heeft, kunt u onder ‘Overzicht’ zien, of de kans, dat u voor een bepaalde regeling in aanmerking komt, groot of klein is.

Dit is de link: https://wierden.checknuwaarjerechtophebt.nl/.

De regelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt, zijn:

   •   bijzondere bijstandsuitkering
   •   individuele inkomenstoeslag
   •   individuele studietoeslag
   •   kindpakket
   •   volwassenenpakket
   •   collectieve zorgverzekering voor minima
   •   kwijtschelding gemeentelijke belastingen
   •   jeugdfonds sport & cultuur
   •   boodschappenmand
   •   schuldhulpverlening
   •   ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)

www.schuldhulpmaatje.nl

SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties.
De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Helaas groeit het aantal mensen met deze problemen sterk. Ons vrijwilligersnetwerk is een initiatief van de kerken en kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Het is ons gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Wij helpen iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.

www.uitdeschulden.nu

Uitdeschulden.nu is een platform met veel eerlijke, betrouwbare informatie over schulden.
Over wat je kunt doen aan schulden, hoe je er weer uit kunt komen, maar ook over wat je kunt doen om schulden te voorkomen.
Je vindt hier praktische tips en tools, organisaties waar je kunt aankloppen en ook ontmoet je hier mensen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten.

www.stadsbankoostnederland.nl

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te zijn.
Wij zijn een bank zonder winstoogmerk die nauw samenwerkt met 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. We werken vanuit drie vestigingen in Enschede, Hengelo & Almelo en op locatie in de gemeenten.

www.mwnwt.nl

Maatschappelijk Werk Noord West Twente draagt bij aan het psychisch welbevinden van haar cliënten en het sociale evenwicht binnen de lokale samenleving; zij doet dit door middel van het bieden van hulp- en dienstverlening waarbij het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en maatschappelijk functioneren van de hulpvrager centraal staat.

www.wierden.nl

Website van de gemeente Wierden.
Op deze website kunt u nieuws van de gemeente Wierden lezen, informatie opzoeken en producten bestellen.

www.tactus.nl

Tactus Verslavingszorg is er voor vragen of problemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks en gokken. Zij noemen dit middelen. Deze website verschaft informatie over het aanbod van Tactus. Voor iedere hulpvraag over middelen kunt u bij Tactus terecht.

www.bjzo.nl

Bureau Jeugdzorg Overijssel
Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) deze kinderen én hun ouders/opvoeders. Wij ondersteunen ook kinderen die depressief of autistisch zijn of ernstige gedragsproblemen hebben. Kinderen met lichte problemen worden geholpen door de eerstelijnszorg, zoals de huisarts of het maatschappelijk werk.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook